FANDOM


 • JunFoP

  Tolosseum

  August 12, 2013 by JunFoP

  #142: Timestial  ----------       ----------          

  Tolloseum là Pokemon huyền thoại được sáng tạo bởi [@drruakini] trên zing.vn.


  LOẠI CHI TIẾT
  Type Rock / Ground
  Species Tortoise Pokemon
  Ability Sand Stream, Sturdy & Sand Veil
  Height And Weight      8.2m & 950kg
  Màu dex Nâu
  Tỉ lệ giới tính 50% Male / 50% Female
  Nhóm trứng Undiscovered
  Năng Suất EVs 1 Defense và +2 Sp. Def
  Base Stat

  HP 120
  Attack 140
  Defense 110
  Sp. Atk 90
  Sp. Def 130
  Speed 60
  Tổng 650

  Cơ thể của Tolloseum có cấu tạo cứng như đá, trên mai của nó có 1 cái tháp cát lớn. Ngoài ra, phần mai và móng của Tolloseum còn có cấu tạo bằng vàng khiến cho cơ thể của nó vô cùng vững chắc


  Nhờ vào cái tháp trên lưng, Tolloseum có thể tạo ra 1 trận bão cát khổng lồ, không gì cản trở được.


  Tolloseum sống đâu đ…


  Read more >