FANDOM


---------- #002: Solaraus

Dinoraus là một Pokemon được sáng tạo bởi @pikachubite78 của zing.vn. Cùng với BunfireSpithdraw, Dinoraus là một trong 3 Starters của PokeVN Gen I.

839202048 668117454 574 574

Hình ảnh được cung cấp bởi JalFoP và ZyFoP
Loại Chi tiết
Type Grass
Species Verdant Rhinos Pokemon
Ability: Overgrow
Màu dex Xanh Lục
Height And Weight 0.6 m & 10 kg
Tỉ lệ giới tính 87.5/12.5
Nhóm trứng Grass & Mineral
Năng suất EV +1 Defense
Base stat
HP 45
Attack 45
Defense 65
Special Attack 55
Special Defense 55
Speed 45
Tổng 310

I/ Hình dáng-Cấu tạoEdit

Dinoraus giống như một con tê giác nhỏ màu xanh với nhiều đốm màu vàng trên người. Ở giữa trán có chiếc sừng nhỏ mà nó dùng để húc vào cây làm Berry rơi xuống. Sau chiếc đuôi nhỏ có hai chiếc lá dùng để quang hợp và nó có 2 chiếc má màu hồng trên mặt.

II/Khả năng đặc biệt:Edit

Nó có thể dùng sừng nhỏ của mình để dùng các đòn tấn công như Peck hay Fury Attack. Thậm chí mạnh hơn, như Megahorn hay Horn Leech.Giống các Pokemon Grass khác, nó có thể dùng những đòn dựa trên ánh sáng mặt trời như Synthesis hay Solarbeam.

III/Môi trường sống:Edit

Do bị khai thác sừng, số lượng loài này đã giảm. Hiện nay, chỉ có một số tại Khu chăn nuôi Starter.

IV/Hành vi:Edit

Ngoan ngoãn và thân thiện, nó thích sưởi nắng bên bờ sông để có thêm chất diệp lục.

V/ Thức ăn:Edit

Nó quang hợp để sống. Như đã nêu ở trên, nó cũng ăn Berry.

VI/ Pokedex:Edit

Nó nằm cả ngày để sưởi nắng. Khi đói, nó sẽ đi đến một cái cây gần nhất, húc vào, và ăn Berry rơi xuống.

VII/Ảnh hưởng của các hệ:Edit

Damage X1:

Normal
Fighting
Rock
Ghost
Steel
Psychic
Dragon
Dark
Damage X2:

Flying
Poison
Bug
Fire
Ice


Damage X1/2:

Ground ½×
Water ½×
Grass ½×
Electric ½×VIII/ Leveling up MovesEdit

Level Move
Bắt đầu

Tackle

4

Growl

7

Peck

10

Leech Seed

13


Mega Drain

16

Fury Attack

19

Sacry Face

22

Slam
25

Leaf Blade

28

Double-Edge

31

Horn Leech

34

Giga Drain
37

Wood Hammer

40

Iron Defense

43

Megahorn

IX/ Có thể bạn chưa biết?Edit

- Dinoraus là Pokemon Starter đầu tiên vào Wiki.

X/ Nguồn gốcEdit

Dinoraus được dựa vào một con tê giác, hoặc một con Triceratops được phủ bởi cỏ.

"Dinoraus" là sự kết hợp của Dinosaur (Khủng Long) và Rau (Vegetables) hoặc Dinosaur với phần "Saur" đảo ngược.