FANDOM


#048: Idranpeep ---------- #50: Twicub

Frankitten là một Pokémon được sáng tạo bởi @pikachubite78 trên zing.vn.

Frankitten

Hình ảnh dc cung cấp bởi JalFoP

LOẠI CHI TIẾT
Hệ Ghost
Loài Hiding Pokemon
Khả năng Cursed Body hoặc Frisk
Chiều cao & Cân nặng 1.0m & 29.0kg
Màu Dex Tím
Tỉ lệ giới tính 50/50
Nhóm trứng Monster và Armophous
Năng suất EVs +1 Sp. Attack
Base Stat
HP 60
Attack 35
Defense 50
Sp. Atk 75
Sp. Def 55
Speed

70

I/ Hình dáng-Cấu tạo:Edit

II/ Khả năng đặc biệt:Edit

Nhờ cơ thể được tạo ra từ những phần thân hình khác nhau, Frankitten có thể học được một số move khác hệ như Tail Slap hoặc Wake Up Slap.

III/ Môi trường sống:Edit

Frankitten sống nhiều ở Đà Lạt, nơi có nhiều tin đồn về ma quỷ. Một số câu chuyện ma là bắt nguồn từ Frankitten.

IV/ Hành vi:Edit

Frankitten hay mặc cảm về cơ thể chắp vá của mình nên hay sống tách rời khỏi Trainer.

V/ Thức ăn:Edit

Berry là chính.

VI/ PokeDex:Edit

Frankitten có thói quen sống sâu trong núi rừng tăm tối, tách rời thế giới và không cho ai phát hiện sự tồn tại của mình.

VII/ Ảnh hưởng của các hệ:Edit

Damage x1: Rock, Water, Electric, Grass, Psychic, Fire, Ground, Flying, Ice, Dragon, Steel

Damage x2: Dark, Ghost

Damage X1/2: Bug, Poison

Không bị ảnh hưởng: Normal, Fighting

VIII/ Leveling Up Moves:Edit

Level Move
Start Lick
Start Tail Whip
Lv. 6 Scratch
Lv. 10 Hex
Lv. 16 Pursuit
Lv. 20 Tail Slap
Lv. 25 Wake Up Slap
Lv. 40 Shadow Punch
Lv. 57 Shadow Ball

IX/ Có thể bạn chưa biết?Edit

- Frankitten là Pokemon thứ 2 được vào wiki, Pokemon đầu tiên là Chewrry.

X/ Nguồn gốc:Edit

Frankitten được dựa trên loài mèo và Frankenstein.

"Frankitten" là sự kết hợp của Frankenstein và Kitten (Mèo con)