FANDOM


#033: Bushdog ---------- #035: Tiumar
Peacograss là Pokemon huyền thoại được sáng tạo bởi @lamminhhoang2000 trên zing.vn.
891987060 471140302

Hình ảnh được cung cấp bởi JalFoP

LOẠI CHI TIẾT
Type Grass / Flying
Species Grove Pokemon
Ability Leaf Guard or Chlorophyll
Height And Weight 1.5m & 25.0kg
Màu dex Vàng
Tỉ lệ giới tính Vô tính
Nhóm trứng Không xác định
Năng Suất EVs +1 Sp. Def và 1 Defense
Base Stat
HP 100
Attack 50
Defense 100
Sp. Atk 120
Sp. Def 100
Speed 120
Tổng 590

I/ Hình Dáng-Cấu Tạo:Edit

Peacograss là một Pokemon với hình dáng như một con công. Toàn thân bao phủ bởi một bộ lông màu vàng nhạt. Thân, cánh của Peacograss là những chiếc lá đã được cắt gọt. trên đầu chúng cũng có một chỏm lá tương tự như vậy.

II/ Khả năng đặc biệt:Edit

Peacograss có thể vỗ cánh tạo nên những cơn gió mát lành, mang lại cho con người cảm giác dễ chịu. Cơn gió của nó có thể hồi sinh cây cỏ và thổi những hạt giống phát tán đi xa. Vì vậy, nó được coi là: Người tạo nên rừng xanh

III/ Môi trường sống:Edit

Vị thần rừng này sống sâu trong núi, tuy nhiên, nó thường bay khắp nơi để hồi sinh những khu rừng bị con người chặt phá. Con Pokemon này chờ một Trainer yêu thiên nhiên để trở thành chủ nhân của nó

IV/ Hành vi:Edit

Không thích chiến tranh. Pokemon này sống yên lặng và ngày ngày cùng Rainybi đi chăm sóc những rừng cây. Người ta nói: Chỉ cần một hạt giống của Peacograss và một hạt mưa của Rainybi có thể biến cả sa mạc thành rừng cây

V/ Thức ăn:Edit

Peacograss quang hợp để sống.

VI/ Pokedex:Edit

Peacograss bay khắp nơi cùng Rainybi làm mùa màng xanh tốt. CHỉ cần 1 hạt giống của nó có thể làm cả sa mạc mọc cây!

VII/ Ảnh hưởng của các hệ:Edit

Damage X1: Normal, Bug, Ghost, Steel, Electric, PSychic, Dragon, Dark

Damage X2: Flying, Poison, Rock, Fire

Damage X4: Ice

Damage X1/2: Fighting, Water

Damage X1/4: Grass

Damage X0: Ground

VIII/ Moveset:Edit

Level Move
Start Gust
Start Mega Drain
Start

Tail Whip

Lv.7

Leech Seed

Lv.10 Wing Attack
Lv.15 Bullet Seed
Lv.18 Feather Dance
Lv.24 Razor Leaf
Lv.28 Air Cutter
Lv.32 Air Slash
Lv.40 Giga Drain
Lv.45 Tailwind
Lv.49 Leaf Blade
Lv.54 Hurricane
Lv.60 Leaf Storm
Lv.65 Seed Flare

IX/ Có thể bạn chưa biết??Edit

X/ Nguồn gốc:Edit

Peacograss dựa trên con công

Peacograss lấy tên từ Peacock (con công) và Grass (cỏ)