FANDOM


Welcome to the PokéVN Wiki (Chào mừng đến PokéVN Wiki)Edit

Hello Everybody! This is a wikia about fan-made Pokemon from Vietnamese Fan. I hope you like it ;).

Xin chào mọi người. Đây là Wikia về Pokémon được vẽ bởi các Fan Việt Nam. Mong là mọi người sẽ thích ;).

Describe your topic (Mục tiêu)Edit

You know, Vietnamese fans would love to have their own country's Pokemon. With the help of all Pokemon Biz in Vietnam, we create the PokeVN Wikia so that we can post our Fan-made Pokemon here.

Fan Việt Nam rất muốn có Pokémon của riêng đất nước họ. Với sự cộng tác của tất cả Pokemon Biz tại Việt Nam, chúng tôi tạo ra PokeVN Wikia thế nên chúng tôi có thể đăng các tác phẩm ở đây :D

The Pokémon of Vietnam [Updating...]Edit

 • DomoclawGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Domoclaw
 • WindybiGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Windybi
 • PeacograssGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Peacograss
 • RainybiGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Rainybi
 • ChewrryGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Chewrry
 • SpithdrawGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Spithdraw
 • BunfireGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Bunfire
 • DinorausGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Dinoraus
 • BermansilGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Bermansil
 • FrankittenGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Frankitten
 • TolloseumGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Tolloseum
 • RodeavesGo to http://pokevn.wikia.com/wiki/Rodeaves