FANDOM


#006: Holybunfire ---------- #008: Shula
Spithdraw là Pokemon được sáng tạo bởi @luongtranngockhanh1999 trên zing.vn. Cùng với DinorausBunfire, Spithdraw là một trong ba Starter của PokeVN Gen I.
839231514 1305231640 574 574

Hình ảnh được cung cấp bởi JalFoP và ZyFoP.LOẠI CHI TIẾT
Type Rock / Water
Species Spiral Pokemon
Ability Torrent
Height và Weight 20.0cm và 3.0kg
Màu Dex Xanh Biển
Tỉ lệ giới tính 87.5-12.5
Nhóm trứng Mineral và Water 3
Năng suất EVs +1 Defense
Base Stat
HP 55
Attack 50
Defense 85
Special Attack 45
Special Defense 55
Speed 20
Tổng 305

I/Hình dáng-Cấu tạo:Edit

Spithdraw là một con ốc biển nhỏ với phần thịt mềm màu hồng, cái vỏ xoắn và đầy gai với những đốm đen như các "cửa sổ".

II/Khả năng đặc biệt:Edit

Là PokeVN thân mềm, Spithdraw được bảo vệ bởi một lớp vỏ cứng vừa có thể phòng thủ vừa có thể tấn công. Spithdraw có khả năng bắn gai nên có thể dùng Pin Missile hoặc Spike Cannon.

III/Môi trường sống:Edit

Vốn là Water-type, Spithdraw sống ở biển, tập trung nhiều tại Nha Trang hoặc Vũng Tàu.

IV/Hành vi:Edit

Khi ngủ, Spithdraw cuộn mình vào trong vỏ.

V/Thức ăn:Edit

Spithdraw và Evolution của nó, Shula và Bivalgon, là PokeVN duy nhất thích ăn Herbal Medicine như Energey Root và Revival Herb.

VI/PokeDex:Edit

Chiếc vỏ của Spithdraw trông giống như một lâu đài nhỏ. Có truyền thuyết kể rằng sâu dưới biển Nha Trang có cả một "Atlantis Tí Hon" do Spithdraw tạo nên.

VII/Ảnh hưởng của các hệ:Edit

Damage x1: Rock, Bug, Ghost, Steel, Water, Dragon, Psychic, Dark

Damage x2: Fighting, Ground, Electric

Damage x4: Grass

Damage x1/2: Normal, Flying, Poison, Ice

Damage x1/4 Fire

Leveling Up Moves:Edit

Level Moves
Start Tackle
Start Growl
Lv. 7 Water Gun
Lv. 10 Rock Throw
Lv. 12 Harden
Lv. 12 Sharpen
Lv. 15 Spike
Lv. 19 BubbleBeam
Lv. 23 Rock Blast
Lv. 27 Defense Curl
Lv. 31 Curse
Lv. 38 Dive
Lv. 45 Hydro Pump
Lv. 50 Rock Wrecker
Lv. 66 Selfdestruct
Lv. 72 Rapid Spin
Lv. 77 Spike Cannon
Lv. 80 Pin Missile
Lv. 100 Explosion

IX/Có thể bạn chưa biết:Edit

- Spithdraw là PokeVN duy nhất là Dual-Type.

X/ Nguồn gốcEdit

- Spithdraw được tạo hình từ loài ốc biển.

- "Spithdraw" là sự kết hợp của Spiral (Xoắn) và Withdraw (Rút vào).